البسه تهران

شرکت تولیدی البسه یکبار مصرف بیمارستانی در تهران

شرکت تولیدی البسه یکبار مصرف بیمارستانی در تهران

تعداد انبوهی شرکت تولیدی البسه یکبار مصرف بیمارستانی در تهران تاکنون فعال هستند. این در حالی است که با نیاز روز افزون به لباس های یکبار مصرف در اقصی نقاط شهر تهران و حتی سراسر کشور راه اندازی تولیدی البسه یکبار مصرف بیمارستانی اشباع نگشته و از نظر درآمد زایی پاسخگوی انتظارات تولید کننده این […]

بیشتر بخوانید