بیمار کرونایی

نکات شستشوی لباس بیمار کرونایی

نکات شستشوی لباس بیمار کرونایی

نکات شستشوی لباس بیمار کرونایی در صورت رعایت از طرف هر شخصی کمک شایانی به عدم انتشار این ویروس می نماید. لباس بیمار کرونایی به دلیل بیشترین تماس در مدت پوشیده شدن توسط بیمار بایستی تحت شرایط یاد شده زیر ضد عفونی و استریل گردد تا هیچ گونه آلودگی ویروسی بر روی آن باقی نماند. […]

بیشتر بخوانید