خرید گان جراحی پارچه ای

خرید گان جراحی پارچه ای قابل شستشو

خرید گان جراحی پارچه ای قابل شستشو

خرید گان جراحی پارچه ای قابل شستشو با روند ورود به بازار گان های یکبار مصرف قدری کمتر شده است ولی با این حال هستند مراکزی که به سبب نداشتن سستم زباله سوز و یا امکانات دیگر امحا البسه یکبار مصرف هنوز هم از گان جراحی پارچه ای که دارای قابلیت شستشو هستند استفاده می […]

بیشتر بخوانید