قیمت دوخت گان بیمارستان

قیمت دوخت گان بیمارستان در تولیدی

قیمت دوخت گان بیمارستان در تولیدی

قیمت دوخت گان بیمارستان در تولیدی به نسبت قیمت آن در بازار و خرید غیر مستقیم در بازار بسیار باصرفه تر از آن است که منابع مالی بیمارستان ها و مراکز درمانی صرف خرید گان بیمارستان با کیفیت بعضاً پایین و قیمت های بسیار گردد. لذا مامورین خرید همواره سعی دارند تا ارتباط مستقیم تری […]

بیشتر بخوانید