لباس پرستاری

خرید و فروش لباس یکبار مصرف پرستاری

خرید و فروش لباس یکبار مصرف پرستاری

اخیراً خرید و فروش لباس یکبار مصرف پرستاری از رونق خوبی برخوردار است. بیمارستان ها با استفاده از لباس یکبار مصرف پرستاری برای کادر خود از هزینه های شست و شوی روپوش و لباس ها کاسته اند و از نظر انتقال آلودگی میان بخش های خود بیمارستان و همچنین به منزل کارکنان خود آسوده خاطر […]

بیشتر بخوانید